logo
  • building

Byggeri/Håndværk

O

pgaver inden for byggeri og håndværk er mandskabskrævende og fordrer samtidig høj fagspecifik viden og erfaring.  Når du har behov for kompetente og rutinerede håndværkere og arbejdsmænd til din byggeopgave eller større byggeentreprise, står JTH Entreprise Mandskabsudlejning klar til at hjælpe dig.

Vores medarbejdere kan tiltræde med kort varsel til indsats i hele Danmark . Du kan altid være sikker på, at arbejdskraften hos JTH Entreprise Mandskabsudlejning er rustet til at klare din opgave, idet alle medarbejdere nøje kvalitetsbedømmes før tilknytning til vores udlejningsvirksomhed.

Vi dækker alle faggrupper – murere, tømrere, malere, VVS-installatører, elektrikere, montører osv. Desuden har vi mandskab til at udføre forskelligt forefaldende arbejde omkring byggeri og håndværk – oprydning, håndværkerassistance, affaldsbortskaffelse, læsning og losning af biler og meget mere.

Vi leverer også fornødent vagtpersonale til bevogtning og opsyn med byggepladser.

Dit mandskabsbehov dækker vi uanset omfang og varighed. JTH Entreprise Mandskabsudlejning er din forbindelse, hvis du som privat har brug for en enkelt håndværker til en korterevarende, specifik opgave. Og vi sammensætter det helt rigtige team, hvis du mangler arbejdskraft til gennemførelse af en større byggeentreprise. Ingen opgave er for lille og ingen for stor. Vores fleksibilitet sikrer dig den bedste vikarløsning i alle situationer.