logo

Den offentlige sektor

D

riftservice ApS Mandskabsudlejning er en naturlig samarbejdspartner for den offentlige sektor. Vi er storleverandør af “varme hænder” i form af social- og sundhedshjælpere, og vi har adgang til en stor base af pædagoguddannede medarbejdere, som vil kunne håndtere vikariater i institutioner af enhver art. Desuden kan kommuner og regioner bestille pædagogiske medhjælpere til dækning af akut personalebehov.

Se mere om pædagogvikarer her Se mere om SOSU-assistenter her